من کویر توباران مابهار   

عنوان مجموعه تازه منتشر شده ی اساتید رضا عصمتی و محمد بهشتی است که خوشبختانه به زیور طبع آراسته ودر اختیارعلاقه مندان قرار گرفت ...دوستان برای تهیه این کتاب که شامل تعدادی از غزلیات محمد بهشتی ونیز سپید واره هایی از جناب عصمتی ست  را با ش تماس 09158115640 می توانند تهیه فرمایند.


نوشته شده در شنبه چهارم آبان 1392ساعت توسط ایوب رستمی | |

حافظ این حال عجب با که توان گفت که ما

بـلبلانیــم کــه در موســم گل خاموشیـــم

«حافظ»


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه دوم مهر 1391ساعت توسط ایوب رستمی | |
 

 

 

 

سخن گفتن، زنگار بر دل من می نشاند و (از این نظر) روزی هفتاد بار از سخن گفتن استغفار می کنم -

 نقل از والا پیامدار، محمد (ص)

نوشته شده در چهارشنبه نوزدهم مرداد 1390ساعت توسط ایوب رستمی | |
 

چند رباعی زاده

 

همصحبتی تومختصربایدکرد

 

بابیم وامیدباتوسربایدکرد

 

می ترسم ازآنکه تکیه گاهم باشی

 

دیوارشکسته ای حذربایدکرد

 

 *************************************

 

زنهاربه ساعتی امانم بدهید

 

یک جرعه به روشنای جانم بدهید

 

گمگشته ام وندارم از ره خبری

 

میخانه شهررانشانم بدهید

 

  *************************************

 

درگوشه میخانه پناهم ندهند

 

یک جرعه به این دل تباهم ندهند

 

آنان که به ظاهرعمل حکم کنند

 

ترسم که به کعبه نیزراهم ندهند

 

 ************************************* 

 

تاکی به غم زیاد یاکم باشیم

 

درگیرتمایلات مبهم باشیم

 

باید که به اصل اصل خود بازآییم

 

خیرسرمان بناست آدم باشیم

 

  *************************************

 

نه جمع ونه تفریق ونه حاصل بودیم

 

نه ناقص مطلق ونه کامل بودیم

 

چون مسئله ای بدست سوفسطایی

 

پیوسته میان حق وباطل بودیم

 

 ************************************* 

 

باشیوه ی شاعرانه جادو میکرد

 

باخوی پلنگ  صیدآهو میکرد

 

کاری که نمی توان به یک لشکرکرد

 

باگوشه چشم وطاق ابرو میکرد

 

  *************************************

 

چون قاصدکان مهاجرم خواهی کرد

 

ازموطن خود مسافرم خواهی کرد

 

ازبس که غزل زچشم تومی ریزد

 

روزی به خدا توشاعرم خواهی کرد

 

نوشته شده در دوشنبه سیزدهم مهر 1388ساعت توسط ایوب رستمی | |